Hloubětínská 700

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

viz dále:

Vedení školy a provozní úsek

Ředitelka školy:

Statutární zástupce školy:

Výchovný poradce a metodik prevence:

Hospodářka:

Školník:

Vedoucí školní jídelny:

Ekonom školy:

Mgr. Eva Hradská (Hr)

Mgr. Hana Maláčková (Ml)

Mgr. Ivana Braunová (Br)

Lucie Herainová (Her)

Jiří Hladík (Hla), zástup: Václav Kunrt (Knr)

Jitka Synková (Syn)

Ing. Jarmila Tuhá (Tuh)

Třídní učitelé

I. A

I. B

II. A

II. B

II. C

III. A

III. B

III. C

IV. A

IV. B

V. A

V. B

Mgr. Radmila Kratochvílová (Kr)

Mgr. Lenka Mikolášková (Mi)

Mgr. Zoja Liznerová (Li)

Martina Hronová (Hn)

Marta Hodošová (Ho)

Mgr. Vendula Holovská (Hl)

Mgr. Lada Dlubalová (Dl)

Mgr. Kamila Horáčková (Hč)

Mgr. Tomáš Johancsík (Jo)

Mgr. Martina Havelková (Ha)

Mgr. Jana Červenková (Če)

Bc. Dana Seifertová (Se)

VI. A

VI. B

VII. A

VII. B

VIII. A

IX. A

IX. B

 

 

 

 

 

Hana Kuthanová (Ku)

Mgr. Jaroslav Skoumal (Sk)

Mgr. Simona Babická (Ba)

Mgr. Jiří Kunc (Kc)

Mgr. Jana Střítezská (St)

Mgr. Jaromír Horníček (Hk)

Mgr. Natálie Kontšeková (Ko)

 

 

 

 

 

Netřídní učitelé

Milan Bulak (Bu), Mgr. Helena Čížková (Čí), Mgr. Jarmila Marešová (Ma), PaedDr. Anna Matušíková (Mt), Pavlína Rucká (Ru), Mgr. Mario Serpionov (Sp), Mgr. Hana Vaňharová (Va)

Asistenti pedagoga

Bc. Alena Galambicová (Ga), Vendula Parezová (Pr)

Školní družina

Vedoucí vychovatelka:

Vychovatelky:

 

 

 

 

 

Anna Veselá (Ve)

Mgr. Ivana Bečvářová (Be)

Věra Flanderová (Fl)

Mgr. Kateřina Jansová (Ja)

Kateřina Ondruchová (On)

Gabriela Panochová (Pa)

Nikola Vořechová, DiS. (Vo)

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví