Hloubětínská 700

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

.

 

  • Vedení školy a provozní úsek

Ředitelka školy:                                                        Mgr. Eva Hradská (Hr)

Statutární zástupce školy:                                          Mgr. Hana Maláčková (Ml)

 

Výchovný poradce a metodik prevence:                       Mgr. Ivana Braunová (Br)

     

Hospodářka:                                                             Lucie Herainová (Her)

Školník:                                                                   Jiří Hladík (Hla)

Vedoucí školní jídelny:                                              Jitka Synková (Syn)

Ekonom školy:                                                          Ing. Jarmila Tuhá (Tuh)

 

  • Třídní učitelé

I. A      Mgr. Zoja Liznerová (Li)                    VI. A     Mgr. Simona Babická (Ba)

I. B      Martina Hronová (Hn)                       VI. B      Mgr. Jiří Kunc (Kc)

I. C      Mgr. Martina Havelková (Ha)            VII. A    Mgr. Jana Střítezská (St)

II. A     Mgr. Vendula Orlíková (Or)               VIII. A   Mgr. Jaromír Horníček (Hk)

II. B     Mgr. Lada Dlubalová (Dl)                  VIII. B   Mgr. Natálie Kontšeková (Ko)

II. C     Mgr. Kamila Horáčková (Hč)             IX. A     Mgr. Ivana Braunová (Br)          

III. A    Mgr. Lenka Mikolášková (Mi)            IX. B      Mgr. Markéta Čonková (Čo)                   

III. B    Mgr. Monika Němečková (Ne)                                

IV. A   Mgr. Radmila Kratochvílová (Kr)                   

IV. B   Bc. Dana Seifertová (Se)                                  

V. A    Hana Kuthanová (Ku)                        

V. B     Mgr. Jaroslav Skoumal (Sk)              

                                                                            

  • Netřídní učitelé

Milan Bulak (Bu), Mgr. Helena Čížková (Čí), Mgr. Jaroslava Heřmanová (He), Mgr. Jarmila Marešová (Ma), PaedDr. Anna Matušíková (Mt), Pavlína Rucká (Ru), Mgr. Mario Serpionov (Sp),
Mgr. Hana Vaňharová (Va)                       

                                                                                                                             

  • Asistent pedagoga

BC. Alena Galambicová (Ga), Ia Giorgobiani (Gi)

 

  • Školní družina

Vedoucí vychovatelka:            Anna Veselá (Ve) 

Vychovatelky:             Mgr. Ivana Bečvářová (Be)

                                           Marta Hodošová (Ho)

                                           Kateřina Ondruchová (On)

                                          Lucie Škrabalová (Šk)

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví