Hloubětínská 700

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1.9.2016.

 

 

A) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 • Státní svátek:                           středa 28.9.2016 (Den české státnosti)
 • Ředitelské volno:                      úterý 25.10.2016
 • Podzimní prázdniny:              středa 26.10. a čtvrtek 27.10.2016
 • Státní svátek:                           pátek 28.10.2016 (Den vzniku samostatného čs. státu)
 • Státní svátek:                           čtvrtek 17.11.2016 (Den boje za svobodu a demokracii)
 • Ředitelské volno:                      pátek 18.11.2016
 • Vánoční prázdniny:                od pátku 23.12.2016 do pondělí 2.1.2017

                                                  vyučování začne v úterý 3.1.2017

  Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno v úterý 31.1.2017.

 

 • Pololetní prázdniny:               pátek 3.2.2017
 • Jarní prázdniny:                     pondělí 6.2. – neděle 12.2.2017
 • Zápis do 1. tříd:                      čtvrtek 6.4.2017

                                                       náhradní termín:       středa 26.4.2017

 • Velikonoční prázdniny:          čtvrtek 13.4. a pátek 14.4.2017
 • Svátek:                                     pondělí 17.4.2017 (Velikonoční pondělí)
 • Svátek práce:                            pondělí 1.5.2017
 • Státní svátek:                            pondělí 8.5.2017 (Den vítězství)

 

Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 30.6.2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1.7.2017 do pátku 1.9.2017.

 

B) PEDAGOGICKÉ RADY

     1.9.2016 (čt)

     9.11.2016 (st)

     25.1.2017 (st)

     19.4.2017 (st)

     21.6.2017 (st)

 

 

C) TŘÍDNÍ SCHŮZKY (popř. konzultace)

7.9.2016 (st) – TS  

9.11.2016 (st) – TS, konzultace

11.1.2017 (st) – TS, konzultace                          

19.4.2017 (st) – TS, konzultace

červen 2017 – konzultace (dle potřeb tříd)

 

D) DALŠÍ DŮLEŽITÉ DNY

 • Stmelovací pobyt 6. tříd:                               září/ říjen 2016
 • ŠvP podzimní:                                                 19.9. – 23.9.2016
 • Podzimní celoškolní projekt:                        říjen/listopad 2016
 • Mikulášská besídka:                                      pondělí 5.12.2016
 • Vánoční besídky, dílny, trhy:                        úterý 20.12.2016
 • TS pro 9. ročník k přij. řízení:                      středa 7.12.2016
 • Anglický týden:                                               leden 2017 
 • Poetické setkání:                                             leden/ únor 2017
 • Den otevřených dveří:                                    úterý 14.3.2017
 • Slavnosti slabikáře:                                        čtvrtek 16.3.2017
 • Vítání jara – barevný den                              čtvrtek 23.3.2017
 • Noc s Andersenem:                                         čtvrtek 30.3. – pátek 31.3.2017
 • Velikonoční dílny ŠD:                                     úterý 11.4.2017
 • Den Země:                                                      pátek 21.4.2017
 • Přijímací zkoušky na SŠ (i víceletá gymnázia):    od 12.4. (st) do 28.4.2017 (pá) pro všechny formy vzdělávání

      talentové zkoušky:                                            od 2.1. (po) do 13.1.2017 (pá)

      konzervatoře:                                                      od 16.1. (po) do 31.1.2017 (út)

      gymnázia se sportovní přípravou:                    od 2.1. (po) do 14.2.2017(pá)

 • Testování žáků 5. a 9. tříd:                            od 9.5. do 26.5.2017
 • Exkurzní den a projekt „Významné              středa 17.5.2017

osobnosti ČSR a ČR“

 • Pythagoriáda:                                                  středa 17.5.2017

      Zájezd do Anglie:                                            květen 2017

 • ŠvP jarní:                                                         květen/ červen 2017
 • Veselá školička pro budoucí prvňáčky:          18.5. nebo 15.6.2017 (bude upřesněno)
 • Sportovní den:                                                 1.6.2017
 • Obhajoby závěrečných prací žáků 9. třídy: v týdnu od 5.6.2017

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku:        čtvrtek 29.6.2017

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví