Hloubětínská 700

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1.9.2015.

A) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 • Státní svátek:                            pondělí 28.9.2015 (Den české státnosti)
 • Podzimní prázdniny:               čtvrtek 29.10. a pátek 30.10.2015
 • Státní svátek:                             středa 28.10.2015 (Den vzniku samostatného čs. státu)
 • Státní svátek:                             úterý 17.11.2015 (Den boje za svobodu a demokracii)
 • Vánoční prázdniny:                 od středy 23.12.2015 do neděle 3.1.2016

                                                              vyučování začne v pondělí 4.1.2016

 • Zápis do 1. tříd:                        úterý 26.1. a středa 27.1.2016     náhradní termín: středa 10.2.2016
Vyučování bude v 1.  pololetí ukončeno ve čtvrtek 28.1.2016.
 • Pololetní prázdniny:                pátek 29.1.2016
 • Jarní prázdniny:                      pondělí 7.3. – neděle 13.3.2016
 • Velikonoční prázdniny:           čtvrtek 24.3. a pátek 25.3.2016
 • Svátek:                                     pondělí 28.3.2016 (Velikonoční pondělí)
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30.6.2016.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1.7.2016 do středy 31.8.2016.

 

B) PEDAGOGICKÉ RADY

1.9.2015 (út)                                                                 

11.11.2015 (st)                                                

20.1.2016 (st)                                                                     

13.4.2016 (st)                                                  

22.6.2016 (st)                                                  

C) TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK/ KONZULTACÍ

9.9.2015 (st) – TS

11.11.2015 (st) – TS, konzultace

6.1.2016 (st) – TS, konzultace

13.4.2016 (st) – TS, konzultace

červen 2016 – konzultace (dle potřeb tříd)

 

D) DALŠÍ DŮLEŽITÉ DNY

 • Stmelovací výjezd 6. třídy:                           29.9 – 2.10.2015
 • Slavnosti slabikáře:                                       úterý 10.11.2015
 • Podzimní celoškolní projekt:                          v týdnu od 23.11.2015
 • Mikulášská besídka.                                       pátek 4.12.2015
 • Vánoční dílny (ŠD):                                        čtvrtek 17.12.2015
 • TS pro 9. ročník k přij. řízení:                        středa 9.12.2015
 • Masopustní karneval I. stupně:                     úterý 12.1.2016
 • Den otevřených dveří:                                   čtvrtek 14.1.2016
 • Poetické setkání:                                            leden/ únor 2016
 • Lyžařský výcvikový kurz:                               leden 2016
 • Velikonoční dílny a jarmark:                            úterý 22.3.2016
 • Přijímací zkoušky na SŠ (i víceletá gymnázia):  od 22.4. (pá) do 30.4.2016 (so) pro všechny formy vzdělávání

                                           talentové zkoušky:                od 2.1. (st) do 15.1.2016 (út)

                                      konzervatoře:                        od 15.1. (út) do 30.1.2016 (čt)

 • Veselá školička pro budoucí prvňáčky:              3 setkání v dubnu 2016 (14.4.,21.4.,28.4.)
 • Den Země:                                                      pátek 22.4.2016
 • Anglický týden:                                              jaro 2016
 • Pythagoriáda:                                                 květen 2016
 • Exkurzní den a projekt „ Karel IV.“:                 květen 2016
 • ŠvP jarní:                                                         květen/ červen 2016
 • Zahraniční výjezd II. stupně (Osvětim):            květen/ červen 2016
 • Sportovní den:                                                 1.6.2016
 • Obhajoby závěrečných prací žáků 9. třídy:    v týdnu od 6.6.2016
 • Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku:              v týdnu od 27.6.2016
 • Rozloučení s I. stupněm (žáci 5. tříd):            úterý 28.6.2016
 • Zahradní slavnost:                                          úterý 28.6.2016

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví