Hloubětínská 700

Oprava tělocvičny a rekonstrukce venkovního oplocení

Oznamujeme, že ve dnech 19.12.2016 - 31.12.2016 probíhá oprava tělocvičny. Z tohoto důvodu je tělocvična zcela uzavřena; zákaz vstupu platí do 2.1.2017. Dále oznamujeme, že:

od 19.12.2016 (do března 2017) probíhá rekonstrukce venkovního oplocení školního areálu. Z bezpečnostních důvodů zachovávejte prosím v této době při pohybu před a kolem školy zvýšenou opatrnost; nevstupujte do označených zón.

V průběhu rekonstrukce platí také zákaz vstupu na dvůr a pozemek za školou s výjimkou vyznačené přístupové cesty k zadnímu vchodu do tělocvičny.

Žáci byli poučeni o bezpečném chování v době rekonstrukce již 14.12.2016.

V Praze 19.12.2016

Mgr. Eva Hradská, ředitelka školy

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví