Hloubětínská 700

Oprava tělocvičny a rekonstrukce venkovního oplocení

Oznamujeme, že ve dnech 19.12.2016 - 31.12.2016 probíhá oprava tělocvičny. Z tohoto důvodu je tělocvična zcela uzavřena; zákaz vstupu platí do 2.1.2017. Dále oznamujeme, že:

od 19.12.2016 (do března 2017) probíhá rekonstrukce venkovního oplocení školního areálu. Z bezpečnostních důvodů zachovávejte prosím v této době při pohybu před a kolem školy zvýšenou opatrnost; nevstupujte do označených zón.

V průběhu rekonstrukce platí také zákaz vstupu na dvůr a pozemek za školou s výjimkou vyznačené přístupové cesty k zadnímu vchodu do tělocvičny.

Žáci byli poučeni o bezpečném chování v době rekonstrukce již 14.12.2016.

V Praze 19.12.2016

Mgr. Eva Hradská, ředitelka školy

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví