Hloubětínská 700

Omezení provozu

Omezená dodávky vody v budově školy

Z důvodu omezené dodávky vody ve středu dne 10.4.2019 bude k obědu podáván pouze 1 druh jídla - párek s hořčicí a chlebem, ovoce, mléko a ovocný nápoj.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví