Hloubětínská 700

Odhlašování a platby obědů

Pokyny k platbě a odhlašování obědů ve školní jídelně.

Odhlašování obědů:

- Odhlásit oběd lze pouze den předem do 14 hod. První den nepřítomnosti lze stravu odebrat s sebou do přinesené nádoby.

- Po dobu měsíce září bude v boxu zaveden zkušební provoz, kdy bude (za stávajících podmínek stravování) možné provádět pouze odhlašování obědů; od měsíce října bude provoz rozšířen i o objednávání – výběr.

Platby obědů

- Platby obědů je nutné provádět vždy předem bezhotovostním způsobem dle příslušných pokynů.

- Ve výjimečných případech a při zahájení školního roku lze platit v hotovosti 3 dny před ukončením měsíce v kanceláři ŠJ.

- Přihlášku k placení obědů bezhotovostním způsobem obdržíte v kanceláři ŠJ, kde Vám bude přidělen i variabilní symbol – evidenční číslo strávníka.Vyplněnou podepsanou přihlášku předáte zpět do kanceláře. V příslušné bance je nutné nahlásit souhlas s inkasem a uvést variabilní symbol k identifikaci platby.

- Platby z účtu probíhají k 20. dni měsíce, odhlášené obědy jsou odečteny v platbě na následující měsíc.

V Praze 18.8.2010

Jitka Synková, vedoucí ŠJ

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví