Hloubětínská 700

Oddělení školní družiny školní rok 2016/2017

ŠD rozdělení oddělení

Š K O L N Í D R U Ž I N A

 

I. oddělení: 2.B, 1/3 3.A ŠD v I. patře ZŠ

p.vych. Anna Veselá

 

II. oddělení : 1.C, 1/3 3.B třída 4.A

p.vych. Kateřina Ondruchová

 

III. oddělení: 2.A, 1/3 3.A

p.vych. Havelková, Mikolášková

 

IV. oddělení: 1.B, 1/3 3.A třída 1.B

p.vych. Lucie Škrabalová

 

V. oddělení: 1.A, 1/3 3.B ŠD u jídelny

p.vych. Ivana Bečvářová

 

VI. oddělení: 2.C, 1/3 3.B třída 2.C

p.vych. Marta Hodošová

šd

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví