Hloubětínská 700

Oddělení školní družiny 2020/2021

Rozdělení dětí do oddělení ŠD

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í   D R U Ž I N A

I. oddělení:  3.A, část 4.B, 5.A, C ŠD v I. patře ZŠ

                          p.vych. Anna Veselá

 

II. oddělení: 1.B, část 4.B  třída 4.A

                              p.vych. Nikola Vořechová

 

III. oddělení:  3.B, část 4.A  třída 3.B

                              p.vych. Věra Flanderová

 

IV. oddělení:   2.A, část 4.A třída 2.A

                               p.vych. Zuzana Černá

 

               V. oddělení:  1.A, část 4.B, 5.A   ŠD u jídelny

                               p.vych. Ivana Bečvářová

 

    VI. oddělení:  2.B, část 4.A třída 2.B

                               p.vych. Lucie Tréglová

 

 

 

   

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví