Hloubětínská 700

Obrázkový závod pro děti z mateřské školy

Ve středu třicátého března jsme pozvali děti z mateřské školy na společnou vycházku.

Žáci prvních ročníků připravili pro mladší kamarády obrázkový závod
na lesní cestě. Předškoláci procházeli označenou trasou a museli si zapamatovat pohádkové postavy na obrázcích. V cíli je pak vyjmenovávali svému školnímu kamarádovi.
Všichni se snažili, ale vyhrát mohli jen ti, kteří si zapamatovali nejvíce obrázků.
Nakonec se všichni společně proběhli.

Lada Dlubalová, Jitka Svobodová

Obrázkový závod
Obrázkový závod
Obrázkový závod
Obrázkový závod
Obrázkový závod
Obrázkový závod
Obrázkový závod

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví