Hloubětínská 700

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

 

prázdniny se pomalu blíží ke konci a začátek nového školního roku klepe na dveře. Všichni se na něj těšíme a doufáme, že jej prožijeme na plno a reálně v nově zrekonstruovaných prostorách naší školy.

     Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020. Budova školy se otevře v 7.40. První školní den bude vyučování trvat pouze jednu vyučovací hodinu. Končí tedy v 8.45 hod.

    Ve středu 2. 9. a ve čtvrtek 3. 9. proběhne vyučování v režimu „třídnického systému“, tzn., třídu vede třídní učitel a bude zkráceno takto:

 

RočníkKonec vyučování
2. a 3.11.30 hod
4. a 5.11.40 hod
6. a 7.12. 25 hod
8. a 9.12. 35 hod

 

    

     Školní jídelna vydává obědy 1. 9. od 10.30 hod., v dalších dnech od 11.40 hod.

     Školní družina má běžný režim již od 1. 9., tzn. ranní družina od 6.30 hod. a odpolední do 17.00 hod.

     Ve středu 2. 9. proběhne výměna učebnic. Všichni žáci přinesou do školy učebnice, které dostali minulý školní rok!

 

 

 

Krásný zbytek prázdnin a těšíme se na shledanou ve škole 1. září!

vedení školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví