Hloubětínská 700

Nové informace Zájezd do Anglie.

Vážení rodiče, pročtěte si prosím pozorně dokument týkající se odjezdu do Anglie.
Naleznete tam informace o tom, že někteří žáci stále neodevzdali potřebné dokumenty (to bylo do 20.4). Dále tam naleznete záverečné informace k odjezdu (peníze, jídlo, zavazadla...). Odkaz na dokument: http://bit.ly/2nzYBRn  
 
Děkujeme, 
Markéta Čonková, Pavlína Rucká
 
 
 
S pozdravem, 
 
Markéta Čonková
 
+420 731176019

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví