Hloubětínská 700

Nová preventivní opatření ke koronaviru.

29.2.2020

     Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali DOMA a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař-epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

 

Kontakty:

Hygienická stanice Praha 9 - Mgr. Romana Vanclová, tel: + 420 281 000 452, +420 735 726 609,  e-mail: romana.vanclova@hygpraha.cz)

 

Infolinky:

Hygienická stanice hl. m. Prahy: 773 782 856 - denně od 9:00 do 19:00 hodin.

Státní zdravotní ústav: +420 724 810 106 - denně od 9 do 21 hodin. ​

 

Doporučí-li Vám lékař či hygienik karanténu, informujte o této skutečnosti třídní učitele nebo vedení školy. Absence žáků bude omluvena.

 

Pro všechny platí doporučení hygienické stanice - sledujte svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

 

Další informace můžete najít na odkazech:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

http://hygpraha.cz/dokumenty/informace-ministerstva-zdravotnictvi-ro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019-ncov-4517_4517_161_1.html

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

https://bezpecnost.praha.eu/udalosti/neco-se-deje_24_2_2020

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/koronavirus-jak-se-chranit/

 

O případném dalším vývoji Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

                                                                               vedení školy

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví