Hloubětínská 700

Návrat ze školy v přírodě

Odjezd ze školy v přírodě v 10.30 h, předpokládaný návrat ke škole od 12.30 -13-00 h.

Vážení rodiče,

berte tento čas jako orientační. Víte, jak vypadá někdy doprava v Praze.

zapsala: Dana Seifertová

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví