Hloubětínská 700

Národní testování SCIO

Dotazník pro rodiče žáků 9. tříd.

     Vážení rodiče,

velice si vážíme vašeho zájmu o dotazníkové šetření v souvislosti s výše uvedeným testováním žáků 9. tříd. Omlouváme se všem, kteří se v on-line aplikaci do rodičovského dotazníku nemohli v minulých dnech přihlásit. Národní testování probíhalo v termínu 4. - 22. 11. 2019. Pro městskou část Praha 14 byl termín prodloužen do 29. 11. 2019. Aplikace však tuto skutečnost nezohlednila.

     Dnes už by mělo být všechno v pořádku a dotazník můžete vyplnit kdykoliv do avizovaného data.

     Děkujeme za pochopení!

 

(www.sciodat.cz)

                                         

                                                                                                vedení školy  

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví