Hloubětínská 700

Národní testování 9. tříd

SCIO

     Vážení rodiče žáků 9. ročníků,

městká část Praha 14 hradí naší škole Národní testování 9. tříd. Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat od 11. 11. do 19.11.2019. Žáci absolvují testy a angličtiny, matematiky, češtiny a obecných studijních předpokladů.

     Národní testování 9. tříd obsahuje také elektronický dotazník pro rodiče. Informace z něj slouží jako srovnání s ostatními školami a také jako zpětná vazba, která reflektuje naši práci.

     Dovolujeme si vás požádat o jeho vyplnění (viz zpráva odeslaná v aplikaci "Bakaláři").

     Děkujeme za spolupráci!

                                                       

                                                                                    vedení školy

                                                             

                                                          

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví