Hloubětínská 700

Národní testování 5., 7.roč.

Vážení rodiče,

v příloze naleznete souhrnné výsledky testování 5., 7.roč., které proběhlo v naší škole v březnu 2018. Souhrnná zpráva uvádí celkový výsledek v Čj a M v daných ročnících. Páté třídy dopadly velice úspěšně, máme z toho velkou radost.

 

Testování v sedmých třídách ukázalo, že výsledky odpovídají schopnostem žáků, protože porovnáním výsledků  testů Čj a M s výsledky testu Obecné studijní předpoklady bylo zjištěno, že výsledky odpovídají studijnímu potenciálu a jsou využívány optimálně.

 

Pokud byste měli zájem prohlédnout si výsledky svého dítěte, přihlaste se pomocí vstupních údajů, pod kterými se přihlašovaly vaše děti do testování. Zde naleznete, jak vaše dítě odpovídalo, zda správně či špatně a grafy, značící úspěšnost jednotlivých otázek, včetně testu z angličtiny. Zde je označen stupeň od A0 po A2.

 

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Soubor: 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví