Hloubětínská 700

Nabídka pronájmu laptopů pro žáky – hl. m. Praha

Potřebujete laptop pro své dítě?

Vážení rodiče,

je co nejdříve třeba zajistit, aby měli na online prostředí přístup skutečně všichni žáci. Hlavní město Praha organizuje pronájem laptopů, které by za by úplatu uhrazenou hl. m. Prahou mohly firmy na omezenou dobu (cca 2 měsíce) zapůjčit žákům a pedagogům.

Máte-li o takovou zápůjčku zájem, napište nám do středy 18.3. na info@zshloubetin.cz. 

 

                                                                                                vedení školy 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví