Hloubětínská 700

Nabídka plavání v ŠD

Nabídka kurzu plavání ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

chtěli bychom vám nabídnout možnost plaveckého výcviku pro děti ze ŠD. Plavat budeme chodit každou středu od 14.00 do 15.00 hodin do bazénu v Hloubětíně. Lekce plavání začnou od 16. září.

Cena je 75,- Kč/hodinu  (za jednu lekci, 17 lekcí)

S sebou do batůžku: plavky, ručník, koupací čepici, hygienické potřeby, pití, igelitový sáček na boty, malou svačinu-

Předběžnou přihlášku prosím zašlete ibecvarova@zshloubetin.cz do 17. června 2020

                                                                                                                                                      Ivana Bečvářová

 

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví