Hloubětínská 700

Nabídka netradičních kroužků

Berukroužky ukazují dětem, že si mohou užít mnoho zábavy s kamarády i bez počítačů a tabletů.

Kutilská dílna, Hollywood Club, Moderní tance nebo Malý kuchtík

Více informací v příloze.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví