Hloubětínská 700

Mikulášská besídka

5. 12. děti navštívil Mikuláš.

Už od rána se to ve třídách i na chodbách hemžilo malými andílky a čertíky, kteří dychtivě vyhlíželi příchod Mikuláše. Dorazil velmi brzy, obklopen děsivými čerty a milými anděly. Nejprve byl navštívit děti z druhého stupně a poté se přišel podívat na besídku našich mladších žáků do tělocvičny. Děti ho totiž přivolaly čertovskou básničkou. Nejprve si z každé třídy vybral několik hříšníků, které mu Lucifer vypsal z pekelné knihy hříchů. Zlobivé děti mu musely slíbit, že se polepší. Poté každá třída Mikulášovi zazpívala nějakou písničku. Všechny třídy se ji poctivě naučily, a tak dostaly od Mikuláše sladkou odměnu. Nakonec si zatančily s anděly a čerty na diskotéce. Velké díky patří žákům 9. třídy, kteří si pro své mladší žáky připravili moc pěkný program.   

Monika Němečková

viz. fotografie

Mikuláš 2016
Mikuláš 2016
Mikuláš 2016

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví