Hloubětínská 700

McDonald´s Cup 28. 4. 2011

Naši fotbalisté ze 4. a 5. ročníků nás reprezentovali na dalším ročníku McDonald´s Cupu, který se konal jako tradičně na FZŠ Chodovická.

Umístili se na vynikajícím 2. místě.

Hráči Bartoň Daniel, Kalný David, Kalný Ondřej, Kováč Jakub, Němec Tomáš, Špaňhel David, Wágner Adam, Kopolovič Adam a kapitánka mužstva Marie Bohatová. Role trenéra připadla panu Hladíkovi.

Blahopřejeme!

McDonald´s Cup
McDonald´s Cup
McDonald´s Cup

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví