Hloubětínská 700

Mapa školy - výsledky

Vážení rodiče,

v přiloženém dokumentu najdete závěrečnou zprávu, která souhrnně zobrazuje výsledky šetření Mapa školy. Do tohoto šetření byli zapojeni jak žáci a pracovníci školy, tak i vy, rodiče.

Výsledky jsou zpracovány ze všech zúčastněných škol v ČR. Nejen z tohoto úhlu pohledu jsou to výsledky velice dobré a máme z nich radost. Dobré výsledky jsou zapříčiněny spoluprací dětí, učitelů, dalších pracovníků školy i rodičů. Je samozřejmě třeba stále pracovat na udržení a zlepšování klimatu školy, nastartováno máme velmi dobře.

Děkujeme všem za projevenou důvěru.

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Soubor: 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví