Hloubětínská 700

Mapa školy - výsledky

Vážení rodiče,

v přiloženém dokumentu najdete závěrečnou zprávu, která souhrnně zobrazuje výsledky šetření Mapa školy. Do tohoto šetření byli zapojeni jak žáci a pracovníci školy, tak i vy, rodiče.

Výsledky jsou zpracovány ze všech zúčastněných škol v ČR. Nejen z tohoto úhlu pohledu jsou to výsledky velice dobré a máme z nich radost. Dobré výsledky jsou zapříčiněny spoluprací dětí, učitelů, dalších pracovníků školy i rodičů. Je samozřejmě třeba stále pracovat na udržení a zlepšování klimatu školy, nastartováno máme velmi dobře.

Děkujeme všem za projevenou důvěru.

Hana Maláčková, zást.řed.školy

Soubor: 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví