Hloubětínská 700

LVK2020

Středa

Středa 4.3.2020

  Ráno jsme se v klidu nasnídali a vyrazili na svah. Tam se rozdělili do tří týmů. Bylo nádherné počasí (svítilo slunce a nepršelo). Jelikož tam bylo hodně lidí, udělaly se dlouhé fronty. Lyžovali jsme dvě hodiny-naučili se lyžovat pozadu a na jedné noze.

  Poté vyrážíme na chatu a naobědváme se (česnečka a plněné kynuté knedlíky). Zase vyrážíme na svah a po dvou hodinách se vracíme na chatu.

  Večer jdeme ven a hrajeme hru o největší sněhovou kouli, pak z nich postavíme sněhuláka a jdeme na další hru. Druhá hra spočívá v tom, že se musíme dotýkat země jenom čtyřma rukama a šesti nohama. Většina týmů to vyřešila, tak že dva udělali trakař a vzali vždy jednoho člena týmu na záda. Zbylí dva to vymysleli, tak že jeden vzal toho druhého na záda. Poté se všichni vydali na kutě.

 Dnešek se nám moc líbil a u her jsme si užili spoustu zábavy.

Berenika Chrastinová a Šárka Nitková

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví