Hloubětínská 700

LVK2020

Info z lyžáku 1. a 2. den

Vážení rodiče, přinášíme Vám zprávy z lyžáku, včera jsme se seznámili s okolím šli jsme na procházku a jídlo nám chutnalo. V úterý jsme se seznámili s instruktory, rozdělili jsme se do týmů podle schopnosti lyžování a sjížděli jsme první sjezdovky. Oběd nám docela chutnal. Po obědě jsme šli znovu na sjezdovky a počasí bylo lepší než ráno. Večer jsme hráli týmové hry a byla VELKÁ ZÁBAVA. Zvýšili nám večerku, protože jsme nebyli tak zlobiví jako v pondělí.

Těšíme se na Vás 

Tým Sochůrkovců.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví