Hloubětínská 700

LVK2020

Pátek

Drazí rodiče,

ráno jsme jeli lyžovat. Byla velká mlha a na sjezdovce byly boule. K obědu jsme měli gulášovku a plněné bramborové  knedlíky s uzeným masem. Při odpoledním lyžováním si Kája A. štěstím urvala vázání na snowboardu i přesto sjela svah. K večeři byla bramborová kaše s kuřecím masem. Po večeři jsme hráli hru kdy si jeden člen skupiny  měl obléct co nejvíce oblečení.

S pozdravem FATÁLOVÉ

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví