Hloubětínská 700

LVK - 5.3.

Bazén v Liberci

Milí rodiče,

5. 3. 2020 jsme byli dopoledne lyžovat. Odpoledne jsme navštívili bazén v Liberci. Užili jsme si 2 tobogány, vířivky i běžný plavecký bazén. Celý den bylo hezky a odpoledne dokonce svítilo sluníčko. 

Oběd a večeře nám jako vždy chutnaly. V podvečer jsme hráli hry, vyhrál tým VSCO. 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví