Hloubětínská 700

Květnová soutěž

Odpovědi ze čtvrtého kola květnové soutěže

KVĚTNOVÁ SOUTĚŽ

 

Správné odpovědi ze čtvrtého kola květnové soutěže:

1. chyták, který splnil svůj účel

2. zbraň v šestnáctém století

3. sobota

4. loď - typ brnění

5. průměrný učitel vypráví

   dobrý učitel vysvětluje

   výborný učitel ukazuje

   nejlepší učitel inspiruje

 

Prémiová otázka:

Pisingerová, Zadáková - Merelová, Jelínková, Pařezová, Casková, Pelechová

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví