Hloubětínská 700

Květnová soutěž

Čtvrté kolo soutěže

KVĚTNOVÁ SOUTĚŽ

ČTVRTÉ SOUTĚŽNÍ KOLO

OD 25. 5. DO 29. 5. 2020

 

  1. Dnes se zaměříme na slovní zásobu. Je to slovo, které nepatří do oblasti spisovné češtiny,
    ale do současné mluvené češtiny. Vychází z jazykové tvořivosti. Co je to chybák?

            /p. uč. Čížková/

 

  1. V roce 1929 bylo jo-jo uvedeno na trh jako hračka. Co to bylo původně?

            /p. uč. Dlubalová/

 

  1. Který den by byl zítra, kdyby včera bylo pět dní před dnem, který je po nedělním zítřku?

            /p. uč. Divišová/

 

  1. Co je to brigandina a brigantina?

            /p. uč. Bečvářová/

 

     5. Vyřešte šifru:

          |.--.|.-.|..-|--|.|.-.|-.|-.--|  |..-|-.-.|..|-|.|.-..|  |…-|-.--|.--.|.-.|.-|…-|..|

          |-..|-----|-…|.-.|-.--|  |..-|-.-.|..|-|.|.-..|  |…-|-.--|…|…-|.|-|.-..|..-|.---|.|

          |…-|-.--|-…|---|.-.|-.|-.--|  |..-|-.-.|..|-|.|.-..|  |..-|-.-|.-|--..|..-|.---|.|

          |-.|.|.---|.-..|.|.--.|…|..|  |..-|-.-.|..|-|.|.-..|  |..|-.|…|.--.|..|.-.|..-|.---|.|

         /p. uč. Divišová/

 

Prémiová otázka /můžete získat 3 body/:

Napište alespoň tři pedagogy, kteří do roku 2000 vyučovali na II. stupni český jazyk.

 

Odpovědi můžete zasílat na emailové adresy vychovatelek ŠD vždy do pátečního večera, nezapomeňte napsat jméno dítěte a třídu.

žáci 1. třídy zasílají odpovědi na: lucie.treglova@zshloubetin.cz

žáci 2. třídy zasílají odpovědi na: vera.flanderova@zshloubetin.cz

žáci 3. třídy zasílají odpovědi na: zuzana.cerna@zshloubetin.cz

žáci 4. třídy zasílají odpovědi na: nikola.vorechova@zshloubetin.cz

žáci 5. a 6. třídy zasílají odpovědi na: anna.vesela@zshloubetin.cz

žáci 7., 8. a 9. třídy zasílají odpovědi na: ivana.becvarova@zshloubetin.cz

 

Správné odpovědi ze třetího kola květnové soutěže:

1. 1/2 litru
2. kriket
3. 90 minut
4. 336
5. 11 hodin, 5 minut

Prémiová otázka:
Kateřina Elhotová, Eva Kaderková - Krpálková, Dominik a Josef Voráčkovi

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví