Hloubětínská 700

Květnová soutěž

Třetí kolo soutěže

KVĚTNOVÁ SOUTĚŽ

TŘETÍ SOUTĚŽNÍ KOLO

OD 18. 5. DO 22. 5. 2020

 

  1. Podívejte se společně na film Jak dostat tatínka do polepšovny, který najdete na stránkách České televize. Kolik litrů mléka musí podle Vaška každý den vypít správný horolezec?

            /p. uč. Červenková/

 

  1. Jaký je druhý nejoblíbenější sport na světě? /má nejvíce fanoušků/

            /p. uč. Mírná/

 

  1. Kolik minut za den byste měli věnovat lehkému pohybu?

            /p. uč. Chvalinová/

 

  1. Kolik dolíčků má průměrný golfový míček?

            /p. uč. Dlubalová/

 

  1. Jak dlouho trvalo nejdelší tenisové utkání?

            /p. uč. Divišová/

 

Prémiová otázka /můžete získat 3 body/:

Napište, kdo ze známějších sportovců se učil na naší škole.

 

Odpovědi můžete zasílat na emailové adresy vychovatelek ŠD vždy do pátečního večera, nezapomeňte napsat jméno dítěte a třídu.

žáci 1. třídy zasílají odpovědi na: lucie.treglova@zshloubetin.cz

žáci 2. třídy zasílají odpovědi na: vera.flanderova@zshloubetin.cz

žáci 3. třídy zasílají odpovědi na: zuzana.cerna@zshloubetin.cz

žáci 4. třídy zasílají odpovědi na: nikola.vorechova@zshloubetin.cz

žáci 5. a 6. třídy zasílají odpovědi na: anna.vesela@zshloubetin.cz

žáci 7., 8. a 9. třídy zasílají odpovědi na: ivana.becvarova@zshloubetin.cz

 

Správné odpovědi z druhého kola květnové soutěže:

1. Pražský hrad, Lanová dráha na Petřín, ZOO Praha
2. restaurace Na staré hospodě - Rokytka
   Rajská zahrada - nad R.zah. k Černému mostu tubus metra
   nákupní zóna Černý most - ČD Kyje
   vozovna Hloubětín – Kejřův mlým
   zámeček v Hloubětíně – DD Horní Počernice
3. Jestřabí
4. Slovinsko, hrad vytesaný do skály
5. Ploskovice

Prémiová otázka:
Erik Kantor - Př
Vladimír Hanzlík - Hv, Ze
Drahoslav Hrubý - Ch, Př, dílny
Ema Procházková - 1.stupeň, sbor
Jarmila Žitná - F, M
Eva Pařezová - Čj, Rj
Dana Casková - Čj, Vv
František Král - Hv, dílny, zástupce ředitele

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví