Hloubětínská 700

Květnová soutěž

Druhé kolo soutěže

KVĚTNOVÁ SOUTĚŽ

DRUHÉ SOUTĚŽNÍ KOLO

OD 11. 5. DO 15. 5. 2020

 

  1. Jaké byly tři nejnavštěvovanější turistické destinace České republiky v roce 2018?

            /p.uč. Kučerová/

 

  1. Poznejte alespoň pět míst na fotografiích z Prahy 14 /v příloze/.

              /p.uč. Divišová/

 

  1. Kam se jezdilo na lyžařské výcvikové kurzy a školy v přírodě? 

​      Nápověda: přivlastňovací přídavné jméno dravého ptáka

           /p.uč. Marešová/

 

  1. Kde se nachází Predjamski grad a čím je zajímavý?

            /p. uč. Bečvářová/

 

  1. Na kterém zámku se natáčela pohádka Princ a večernice?

          /p. vych. Veselá/

 

Prémiová otázka /můžete získat 8 bodů/:

Napište, které předměty na naší škole vyučovali tito pedagogové:

Erik Kantor, Vladimír Hanzlík, Drahoslav Hrubý, Ema Procházková, Jarmila Žitná, Eva Pařezová, Dana Casková, František Král

 

Odpovědi můžete zasílat na emailové adresy vychovatelek ŠD vždy do pátečního večera, nezapomeňte napsat jméno dítěte a třídu.

žáci 1. třídy zasílají odpovědi na: lucie.treglova@zshloubetin.cz

žáci 2. třídy zasílají odpovědi na: vera.flanderova@zshloubetin.cz

žáci 3. třídy zasílají odpovědi na: zuzana.cerna@zshloubetin.cz

žáci 4. třídy zasílají odpovědi na: nikola.vorechova@zshloubetin.cz

žáci 5. a 6. třídy zasílají odpovědi na: anna.vesela@zshloubetin.cz

žáci 7., 8. a 9. třídy zasílají odpovědi na: ivana.becvarova@zshloubetin.cz

 

Správné odpovědi z prvního kola květnové soutěže:
1. Zelené barvivo si strom s klesající teplotou natáhne z listů do kmene, kde si ho uloží na zimu. Z listů se přemístí do jiné části rostliny.

2. V Krkonoších

3. Karel IV., z Burgunska ve Francii

4. Nážka, v šípku

5. Meduňka lékařská, nespavost, nadýmání, křeče, při stresu

Prémiová otázka:
- 1941, nebyl předseda, byl starosta /p.Parez/, lazaret   

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví