Hloubětínská 700

Květnová soutěž

První kolo soutěže

KVĚTNOVÁ SOUTĚŽ

PRVNÍ SOUTĚŽNÍ KOLO

OD 4. 5. DO 8. 5. 2020

 

1.  Co se stane na podzim se zeleným barvivem listnatých stromů?

                 /p.uč. Konšeková/

 

2.  V kterých českých horách můžeme potkat slavíka modráčka tundrového?

                 /p. uč. Jansová/

 

3.  Kdo přivezl do Čech hroznové víno a odkud?

                /p. uč. Doležalová/

 

4.  Jak se jmenuje plod růže a v čem je uzavřen?

               /p. uč. Hodošová/

 

5.  Pro kterou bylinku se používá lidový název: doušník, na jaké neduhy bylinka pomáhá?

              / p. vych. Veselá/

 

Prémiová otázka /můžete získat 3 body/:

Napište rok založení ZŠ, kdo byl v té době předseda místního MNV, co bylo v budově základní školy ke konci druhé světové války.

 

Odpovědi můžete zasílat na emailové adresy vychovatelek ŠD vždy do pátečního večera, nezapomeňte napsat jméno dítěte a třídu.

žáci 1. třídy zasílají odpovědi na: lucie.treglova@zshloubetin.cz

žáci 2. třídy zasílají odpovědi na: vera.flanderova@zshloubetin.cz

žáci 3. třídy zasílají odpovědi na: zuzana.cerna@zshloubetin.cz

žáci 4. třídy zasílají odpovědi na: nikola.vorechova@zshloubetin.cz

žáci 5. a 6. třídy zasílají odpovědi na: anna.vesela@zshloubetin.cz

žáci 7., 8. a 9. třídy zasílají odpovědi na: ivana.becvarova@zshloubetin.cz

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví