Hloubětínská 700

KROUŽKY - školní rok 2016/2017

Vážení rodiče a milí žáci, ve školním roce 2016/2017 jsme připravili následující zájmové kroužky, které povedou naši učitelé.

 Seznam kroužků a přihlášku naleznete níže v příloze.

 Všechny zájmové kroužky začínají 1. října 2016.

 Vyplněné přihlášky odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději 15.9.2016.

 

 Další kroužky

 Další kroužky budou ve škole provozovat externí subjekty.

 Nabídka jejich kroužků proběhne prostřednictvím letáků pro žáky a na burze kroužků (ve středu 7.9.2016 od 16,30 do 17,30 hod) v přízemí školy.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví