Hloubětínská 700

KROUŽKY - školní rok 2016/2017

Vážení rodiče a milí žáci, ve školním roce 2016/2017 jsme připravili následující zájmové kroužky, které povedou naši učitelé.

 Seznam kroužků a přihlášku naleznete níže v příloze.

 Všechny zájmové kroužky začínají 1. října 2016.

 Vyplněné přihlášky odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději 15.9.2016.

 

 Další kroužky

 Další kroužky budou ve škole provozovat externí subjekty.

 Nabídka jejich kroužků proběhne prostřednictvím letáků pro žáky a na burze kroužků (ve středu 7.9.2016 od 16,30 do 17,30 hod) v přízemí školy.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví