Hloubětínská 700

Krásné prázdniny

Milé děti, vážení rodiče a prarodiče,

chtěla bych dětem jménem školy popřát krásné a pohodové prázdniny, rodičům klidnou dovolenou a prarodičům pevné nervy....

Letošní školní rok byl stejně jako ty minulé plný krásných i méně krásných zážitků, ale teď je vše zapomenuto a přichází období nejočekávanější - tedy především dětmi a učiteli.

Díky za proběhlý školní rok patří nejen dětem a jejich rodičům, ale i kolegům učitelům za jejich práci, klid a rozvahu.

Užijte si všichni co nejlepší prázdniny a v září nashledanou.

Veškeré infomrace k začátku nového školního roku budou na webových stránkách školy k dispozici po 15.8.2016.

 

Hana Maláčková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví