Hloubětínská 700

Krásné prázdniny

Milé děti, vážení rodiče a prarodiče,

chtěla bych dětem jménem školy popřát krásné a pohodové prázdniny, rodičům klidnou dovolenou a prarodičům pevné nervy....

Letošní školní rok byl stejně jako ty minulé plný krásných i méně krásných zážitků, ale teď je vše zapomenuto a přichází období nejočekávanější - tedy především dětmi a učiteli.

Díky za proběhlý školní rok patří nejen dětem a jejich rodičům, ale i kolegům učitelům za jejich práci, klid a rozvahu.

Užijte si všichni co nejlepší prázdniny a v září nashledanou.

Veškeré infomrace k začátku nového školního roku budou na webových stránkách školy k dispozici po 15.8.2016.

 

Hana Maláčková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví