Hloubětínská 700

Krajské kolo ve vybíjené

Jak jsme Vás informovali, postoupili žáci 5. ročníků do krajského kola, které se konalo na ZŠ náměstí Jiřího z Lobkovic.

Naše družstvo bylo poškozeno, jelikož nebylo dané, jakým způsobem se má házet míč, když se vybíjí. V prvních zápasech trvali na vybíjení a hodu míčem vrchem, ale v pravidlech o tomto není zmínka. Naši žáci měli naučeno vybíjet rychlejším a přesnějším způsobem. První zápasy prohráli, ale po stížnosti většiny družstev ( dohodli se, že způsob vybíjení je na hráčích), již v dalších zápasech neprohráli.

Přesto jim gratulujeme k pěknému 7. místu.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví