Hloubětínská 700

Kontakty

Základní škola
Praha 9 - Hloubětín
Hloubětínská 700
198 00 Praha 9

telefon škola:
281 867 071
281 862 194

telefon ředitelna:
281 862 104

telefon školní jídelna:
281 867 473

E-mail kontakty na školu:
Informace - info@zshloubetin.cz
Hospodářka (Lucie Herainová)- hospodarka@zshloubetin.cz
Vedoucí školní jídelny (Jitka Synková) - jidelna@zshloubetin.cz
Školník (Jiří Hladík) - skolnik@zshloubetin.cz

Webmaster - webmaster@zshloubetin.cz

Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018

Vedení školy

Ředitelka školy
Mgr. Eva Hradská - reditel@zshloubetin.cz

Zástupkyně ŘŠ
Mgr. Hana Maláčková - hana.malackova@zshloubetin.cz

Výchovný poradce a metodik prevence
Mgr. Ivana Braunová - ivana.braunova@zshloubetin.cz

Třídní učitelé I. stupně:

I. A
Mgr. Radmila Kratochvílová - radmila.kratochvilova@zshloubetin.cz

I. B
Mgr. Lenka Mikolášková - lenka.mikolaskova@zshloubetin.cz

II. A
Mgr. Zoja Liznerová - zoja.liznerova@zshloubetin.cz

II. B
Martina Hronová - martina.hronova@zshloubetin.cz

II. C
Marta Hodošová - marta.hodosova@zshloubetin.cz

III. A
Mgr. Vendula Holovská - vendula.holovska@zshloubetin.cz

III. B
Mgr. Lada Dlubalová - lada.dlubalova@zshloubetin.cz

III. C
Mgr. Kamila Horáčková - kamila.horackova@zshloubetin.cz

IV.A
Mgr. Tomáš Johancsík - tomas.johancsik@zshloubetin.cz

IV.B
Mgr. Martina Havelková - martina.havelkova@zshloubetin.cz

V.A
Mgr. Jana Červenková - jana.cervenkova@zshloubetin.cz

V.B
Bc. Dana Seifertová - dana.seifertova@zshloubetin.cz

Třídní učitelé II. stupně:

VI. A
Hana Kuthanová - hana.kuthanova@zshloubetin.cz

VI. B
Mgr. Jaroslav Skoumal – jaroslav.skoumal@zshloubetin.cz

VII. A
Mgr. Simona Babická - simona.babicka@zshloubetin.cz

VII. B
Mgr. Jiří Kunc - jiri.kunc@zshloubetin.cz

VIII. A
Mgr. Jana Střítezská - jana.stritezska@zshloubetin.cz

IX. A
Mgr. Jaromír Horníček - jaromir.hornicek@zshloubetin.cz

IX. B
Mgr. Natálie Kontšeková - natalie.kontsekova@zshloubetin.cz

Netřídní učitelé:

Mgr. Ivana Bečvářová - ivana.becvarova@zshloubetin.cz
Mgr. Ivana Braunová - ivana.braunova@zshloubetin.cz
Mgr. Milan Bulak - milan.bulak@zshloubetin.cz
Mgr. Helena Čížková - helena.cizkova@zshloubetin.cz
Mgr. Jarmila Marešová - jarmila.maresova@zshloubetin.cz
PaedDr. Anna Matušíková - anna.matusikova@zshloubetin.cz
Pavlína Rucká - pavlina.rucka@zshloubetin.cz
Mgr. Mario Serpionov - mario.serpionov@zshloubetin.cz
Mgr. Hana Vaňharová - hana.vanharova@zshloubetin.cz

Školní družina

Vedoucí vychovatelka školní družiny:

Anna Veselá - anna.vesela@zshloubetin.cz

Vychovatelky školní družiny:

Mgr. Ivana Bečvářová - ivana.becvarova@zshloubetin.cz
Věra Flanderová - vera.flanderova@zshloubetin.cz
Mgr. Kateřina Jansová - katerina.jansova@zshloubetin.cz
Kateřina Ondruchová - katerina.ondruchova@zshloubetin.cz
Gabriela Panochová - gabriela.panochova@zshloubetin.cz
Nikola Vořechová, DiS. - nikola.vorechova@zshloubetin.cz

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví