Hloubětínská 700

Kontakty

Základní škola
Praha 9 - Hloubětín
Hloubětínská 700
198 00 Praha 9
datová schránka: nyh22jf

telefon škola:
281 867 071
281 862 194

telefon ředitelna:
281 862 104

telefon školní jídelna:

281 867 473

E-mail kontakty na školu:
Informace - info@zshloubetin.cz
Hospodářka (Lucie Herainová)- hospodarka@zshloubetin.cz
Vedoucí školní jídelny (Jitka Synková) - jidelna@zshloubetin.cz
Školník (Jiří Hladík) - skolnik@zshloubetin.cz

Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021

Vedení školy

Ředitel školy
Mgr. Jaromír Horníček - reditel@zshloubetin.cz

Zástupkyně ŘŠ
Mgr. Martina Havelková - martina.havelkova@zshloubetin.cz

Výchovný poradce
Mgr. Ivana Braunová - ivana.braunova@zshloubetin.cz

Metodik prevence
Mgr. Jana Červenková - jana.cervenkova@zshloubetin.cz

Třídní učitelé I. stupně:

I. A
Bc. Martina Kučerová - martina.kucerova@zshloubetin.cz

I. B
Mgr. Lucie Divišová - lucie.divisova@zshloubetin.cz

II. A
Mgr. Martina Švehlíková - martina.svehlikova@zshloubetin.cz

II. B
Mgr. Pavlína Linhartová - pavlina.linhartova@zshloubetin.cz

III. A
Mgr. Lada Dlubalová - lada.dlubalova@zshloubetin.cz

III. B
Mgr. Milen Mírná - milena.mirna@zshloubetin.cz

IV.A
Mgr. Renata Hovorková - renata.hovorkova@zshloubetin.cz

IV.B
Mgr. Tomáš Johancsík - tomas.johancsik@zshloubetin.cz

V.A
Mgr. Zoja Liznerová - zoja.liznerova@zshloubetin.cz

V.B
Mgr. Kateřina Jansová - katerina.jansova@zshloubetin.cz

V.C
Pavlína Rucká - pavlina.rucka@zshloubetin.cz

Třídní učitelé II. stupně:

VI. A
Mgr. Simona Babická - simona.babicka@zshloubetin.cz

VI. B
Mgr. Jana Luxíková - jana.luxikova@zshloubetin.cz

VI. C
Mgr. Zita Dayefová - zita.dayefova@zshloubetin.cz

VII. A
Mgr. Lenka Hocková - lenka.hockova@zshloubetin.cz

VII. B
Mgr. Mario Serpionov - mario.serpionov@zshloubetin.cz

VIII. A
Mgr. Jana Červenková - jana.cervenkova@zshloubetin.cz

VIII.B
Mgr. Ivana Braunová - ivana.braunova@zshloubetin.cz

IX. A
Hana Kuthanová - hana.kuthanova@zshloubetin.cz

IX. B
Mgr. Helena Čížková - helena.cizkova@zshloubetin.cz

Netřídní učitelé:

Mgr. Ivana Bečvářová - ivana.becvarova@zshloubetin.cz
Michaela Crhová - michaela.crhova@zshloubetin.cz
Sabina Frintová - sabina.frintova@zshloubetin.cz
Mgr. Jaroslava Heřmanova - jaroslava.hermanova@zshloubetin.cz
Mgr. Kamila Horáčková - kamila.horackova@zshloubetin.cz
Mgr. Martina Jeřábková - martina.jerabkova@zshloubetin.cz
Mgr. Jarmila Marešová - jarmila.maresova@zshloubetin.cz
PaedDr. Anna Matušíková - anna.matusikova@zshloubetin.cz
Mgr. Iryna Radchenko - irina.radchenko@zshloubetin.cz
Mgr. Alena Sochůrková - alena.sochurkova@zshloubetin.cz
Dagmar Urbanová - dagmar.urbanova@zshloubetin.cz

Školní družina

Vedoucí vychovatelka školní družiny:

Anna Veselá - anna.vesela@zshloubetin.cz

Vychovatelky školní družiny:

Mgr. Ivana Bečvářová - ivana.becvarova@zshloubetin.cz
Zuzana Černá -zuzana.cerna@zshloubetin.cz
Věra Flanderová - vera.flanderova@zshloubetin.cz
Kateřina Ondruchová - katerina.ondruchova@zshloubetin.cz
Nikola Vořechová, DiS. - nikola.vorechova@zshloubetin.cz

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví