Hloubětínská 700

Konec školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

v pátek 19.6. jsme ukončili předčasně školní rok 2019/2020. Důvodem je druhá etapa největší rekonstrukce v osmdesátileté historii budovy školy. Loni proběhly rozsáhlé úpravy ve 2.-4. patře, letos je na řadě 1. patro, přízemí a sklep. V rámci projektu MČ Praha 14 dojde mj. ke kompletní výměně rozvodů elektřiny, vody, kanalizace a topení, k montáži akustických stěn a stropů.  V jednotlivých patrech budou v souladu s platnými normami umístěny protipožární dveře. V přízemí bude výrazně rozšířen „školní klub,“ který již kapacitně nestačil a vznikne také nové důstojné zázemí pro rodiče a návštěvníky školy. S ohledem na to, že některé práce původně plánované na rok 2019 byly z časových důvodů přeloženy na letošní rok, končíme dříve, abychom mohli 1.9. začít nový školní rok v již zrekonstruované budově…

 

Vzhledem k tomu, že se z naší školy stane staveniště, nebude v běžném režimu fungovat vrátnice. Budete-li od nás v době rekonstrukce něco potřebovat, napište nám na info@zshloubetin.cz.

 

Děkujeme za spolupráci v uplynulém nestandardním školním roce, za energii, se kterou jste se mnozí zapojili do „vzdělávání na dálku“ a přejeme klidné léto!

 

J. Horníček 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví