Hloubětínská 700

Konec školního roku 2019/2020

19. 6. 2020

Vážení rodiče,

v létě bude na naší škole probíhat druhá etapa velké rekonstrukce (1. patro, přízemí, sklep + další práce, které nebyly z časových důvodů realizovány v etapě první). V souvislosti s tím rozhodla v pondělí 3.2. rada městské části o udělení výjimky pro naši školu a dřívějším ukončení školního roku.

Školní rok na naší škole zakončíme již v pátek 19.6.2020. Informaci zasíláme obratem, abyste na tuto změnu mohli co nejlépe reagovat ve svých plánech.

Doufáme, že školní rok 2020/2021 tak zahájíme v klidu, bez komplikací v běžných podmínkách.

 

Hezký den.

 

J. Horníček

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví