Hloubětínská 700

Karneval ve školní družině

Masopustní veselí

V rámci tematického týdne: Masopustní veselí se ve čtvrtek 13. února konal ve školní družině karneval, který byl v letošním roce zaměřen na masky ze zvířecí říše.

Děti se převlékly za kočičky, dinosaura, levharta, žábu, draka, oslíka, psa, zebru, pandu, lva, aligátora, kosa a v odděleních si užívaly veselou karnevalovou náladu.

Tanec prostřídávaly připravené hry a soutěže, bylo přichystané bohaté občerstvení.

Devadesát minut rychle uteklo, dětem se program líbil a již se nyní těší na další celodružinovou akci.

 

Anna Veselá

vedoucí vychovatelka

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví