Hloubětínská 700

Jídelní lístek

Jídelníčky jsou zveřejňovány v aplikaci i.Stravné.

Aplikaci naleznete na adrese:

www.strava.cz  - číslo zařízení 3488

Funkce jídelníčky pro zobrazení jídelníčku slouží i pro neregistrované nebo nepřihlášené uživatele.

Podklady pro registraci k přístupu a přihlášení uživatele /uživatelské jméno, heslo/ obdržíte v kanceláři ŠJ. Uživatelské jméno je příjmení a jméno malými písmeny dohromady bez mezer a diakritiky, heslo je datum narození bez mezer a v případě jednomístného čísla s nulou na začátku. Heslo lze následně kdykoliv změnit po přihlášení do systému v sekci nastavení uživatele ve funkci heslo.

Po proběhnutí platby na následující měsíc je strávník automaticky přihlášen ke stravování /oběd č.1/. V boxu nebo prostřednictvím internetu bude prováděn pouze případný výběr jídla uvedeného na 2. místě /oběd č. 2/ nebo odhlášení oběda.

 

Dobrou chuť !

Vedoucí kuchařka: Ch. Petříčková

Vedoucí školní jídelny: J. Synková                                           

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví