Hloubětínská 700

Jarní projekt

Vážení rodiče,

ve dnech 5. a 6.března proběhne již tradiční projekt. Tentokrát se budeme věnovat ochraně přírody. Děti budou pracovat spolu s učiteli ve skupinkách napříč ročníky.

Již teď jsme zvědavi na výsledné práce.

 

Hana Maláčková, zást.řed.školy

 

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví