Hloubětínská 700

Jak se dostanu na Dokumenty přes mobil - AKTUALIZOVÁNO

I přes mobil se na dokumenty dostanete!

      Chodíte-li na Bakaláře přes mobilní telefony, sekci dokumenty tam také najdete.JE POTŘEBA JÍT PŘES WEBOVÝ PROHLÍŽEČ https://bakalari.zshloubetin.cz/. Po přihlášení se vám zobrazí v levém roku v modré liště ikonka klávesnice (jsou to ty modré čtverečky) - viz první strana v příloze této zprávy. Když na ni kliknete, rozbalí se vám nabídka včetně sekce Dokumety - viz druhá strana v přílohy tohoto příspěvku. 

 

M. Havelková 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví