Hloubětínská 700

Jak na úkoly

Kde a jak nejsnadněji hledat zadané domácí úkoly a práce

      Vážení rodiče a žáci, 

"škola na dálku" je nastavena v týdenním režimu. Někteří máte svůj způsob, jak komunikovat se vyučujícími, jiní mi píšete, že se v zadaných úkolech neorientujete. Snažíme se nastavit jednotný systém. Jsou tři základní kroky, jak je možné pracovat: 

Bakaláři: 

1) Výuka/rozvrh - vidíte předměty na celý týden (v příloze fotka_1)

2) Kliknu na předmět - rozbalí se  zadání od vyučujícího - případně i zvlášť zadaný domácí úkol (v příloze fotka_2)

    Kliknu na předmět - rozbalí se zadání od vyučujícího - pouze v poznámce zadaný úkol (v příloze fotka_3)

3) Má-li zadaná práce přílohu, je tato informace v poznámce od vyučujícího a najdete ji v Dokumentech/veřejné dokumenty učitelů (v příloze fotka_4)

 

     Práce z domova je samozřejmě dobrovolná. Jak už jsem psala, snažíme se v provizorních podmínkách vést výuku. Učitelé i žáci úkolům a přípravě  věnují velkou pozornost. Děkuji všem! Zároveň bych chtěla poprosit rodiče žáků, kteří z nejrůznějších důvodů nereagují na zadané úkoly a přípravy, aby se třídním učitelům ozvali na e-maily třídních učitelů (viz kontakty), abychom věděli, že o zadávání prací víte. 

     Psát můžete také na info@zshloubetin.cz nebo martina.havelkova@zshloubetin.cz. Co bude v našich silách, budeme se snažit řešit. 

     Přeji všem klidné dny a pevné zdraví. 

     M. Havelková 

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví