Hloubětínská 700

Jak dopadl projekt Země mého spolužáka u nás na II. stupni?

Již tradičně se na naší škole konaly projektové dny.

Tentokrát ale bylo vše trochu jinak. Zvolili jsme téma Země mého spolužáka a třídy společně se svými třídními i netřídními učiteli připravily scénku o dané zemi. Scénky byly opravdu různorodé. Ve středu jsme společně procestovali Vietnam, Čínu, Ukrajinu, Rusko, Bulharsko a Kazachstán. Třídy tančily, zpívaly, sehrávaly scénky a prezentovaly své výtvory. Velmi oblíbené byly ochutnávky místních jídel. Podívejte se, jak to u nás během projektových dní vypadalo. Podívejte se na

<a href=“https://drive.google.com/open?id=0BznIhIKKH0gPMTROYUZnY2dwMGs“>

fotografie z celoškolních příprav a nezapomeňte si i podívat na fotografie

<a href=https://drive.google.com/open?id=0BznIhIKKH0gPQ1lMMXlMLVZheW8>výstupů 2. stupně.  

Za fotografie z výstupů děkujeme paní fotografce, kterou nám zajistila MČ Praha 14.

Za II. stupeň Markéta Čonková

Země mého spolužáka
Země mého spolužáka
Země mého spolužáka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Adventní zpívání 20. 12. 2017
Děti zdraví