Hloubětínská 700

Jak dopadl projekt Země mého spolužáka u nás na II. stupni?

Již tradičně se na naší škole konaly projektové dny.

Tentokrát ale bylo vše trochu jinak. Zvolili jsme téma Země mého spolužáka a třídy společně se svými třídními i netřídními učiteli připravily scénku o dané zemi. Scénky byly opravdu různorodé. Ve středu jsme společně procestovali Vietnam, Čínu, Ukrajinu, Rusko, Bulharsko a Kazachstán. Třídy tančily, zpívaly, sehrávaly scénky a prezentovaly své výtvory. Velmi oblíbené byly ochutnávky místních jídel. Podívejte se, jak to u nás během projektových dní vypadalo. Podívejte se na

<a href=“https://drive.google.com/open?id=0BznIhIKKH0gPMTROYUZnY2dwMGs“>

fotografie z celoškolních příprav a nezapomeňte si i podívat na fotografie

<a href=https://drive.google.com/open?id=0BznIhIKKH0gPQ1lMMXlMLVZheW8>výstupů 2. stupně.  

Za fotografie z výstupů děkujeme paní fotografce, kterou nám zajistila MČ Praha 14.

Za II. stupeň Markéta Čonková

Země mého spolužáka
Země mého spolužáka
Země mého spolužáka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví