Hloubětínská 700

Jak dopadl projekt zdravý životní styl na II.stupni?

24.-25.října se konaly na naší škole podzimní projektové dny.

Žáci si společně s učiteli vybrali téma, které je nejvíce zaujalo.

První den děti vedly diskusi s odborníky, vařily, zašly   do  posilovny, pořádaly anketu ,měřily tepovou frekvenci, hledaly různé zajímavosti. Vše vyvrcholilo druhým dnem – prezentací, kdy každá třída vyvěsila „PLAKÁT“ na chodbě školy a všichni si mohli prohlédnout práci ostatních.

Nakonec školní parlament zvolil za vítěze projektu třídu 7.B s tématem „STRES“.

Podívejte se, jak to vypadalo.

Simona Babická

Zdravý životní styl, projekt
Zdravý životní styl, projekt
Zdravý životní styl, projekt
Zdravý životní styl, projekt
Zdravý životní styl, projekt
Zdravý životní styl, projekt
Zdravý životní styl, projekt
Zdravý životní styl, projekt
Zdravý životní styl, projekt
Zdravý životní styl, projekt
Zdravý životní styl, projekt

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Informace

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

Vánoce 2017
Mikuláš 2017
Mikuláš 2016
Děti zdraví