Hloubětínská 700

Inkasní platby

Zvýšení limitu u inkasních plateb v měsíci říjnu

Vážení rodiče,

jelikož ČS provedla inkasní platby za obědy na měsíc říjen až 1.10., přestože příkaz k inkasu byl podán již 18.9. s datem splatnosti 20.9., dojde k tomu, že v měsíci říjnu proběhnou 2 platby, a to uvedeného 1.10. na říjen a podruhé 19.10. na listopad. Z tohoto důvodu si vás dovoluji požádat, pokud máte zadaný měsíční limit, o navýšení tohoto limitu v měsíci říjnu na dvojnásobek, aby mohly platby proběhnout.

Děkuji za pochopení, ale vina není na mé straně.

Jitka Synková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví