Hloubětínská 700

Inkasní platby

Zvýšení limitu u inkasních plateb v měsíci říjnu

Vážení rodiče,

jelikož ČS provedla inkasní platby za obědy na měsíc říjen až 1.10., přestože příkaz k inkasu byl podán již 18.9. s datem splatnosti 20.9., dojde k tomu, že v měsíci říjnu proběhnou 2 platby, a to uvedeného 1.10. na říjen a podruhé 19.10. na listopad. Z tohoto důvodu si vás dovoluji požádat, pokud máte zadaný měsíční limit, o navýšení tohoto limitu v měsíci říjnu na dvojnásobek, aby mohly platby proběhnout.

Děkuji za pochopení, ale vina není na mé straně.

Jitka Synková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví