Hloubětínská 700

Informace ze školy v přírodě - 2. turnus

Vážení "pozůstalí",

podle posledních zpráv je v Krásném Poli modro, slunečno, teplo..., všude skvělá nálada. Ráno jsme my tady v Praze docela záviděli - mám na mysli počasí.

Všechny třídy byly dopoledne na prohlídce městečka Chřibská (cca 4 km), po návrtau byl k obědu segedín. Jídla je hodně, kdokoli dostane přidat v neomezeném množsví, navíc je dopledne a odpoledne svačina. K večeři bude ryba.

Odpoledne čeká děti sportovní program a zítra je v plánu návštěva místní "ZOO" - koně a hospodářská zvířata (tedy něco, co pražské děti tak často nevídají).

Všichni pozdravují a určitě nepláčou...............

 

Hana Maláčková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví