Hloubětínská 700

Informace k vyzvedávání dětí ze ŠD

Vážení rodiče žáků, kteří budou navštěvovat ŠD,

od letošního školního roku zavádíme nový vyzvedávací systém dětí ze ŠD, který - jak doufáme - zkvalitní a především zajistí bezpečnější odchody dětí.

Na základě vašich požadavků na počty čipů jsou tyto čipy připravené a bude možné si je u vedoucí vychovatelky p. Anny Veselé vyzvednout v


úterý, středu 28., 29.8. v době od 6,30 do 8,00 nebo od 13,30 do 15,00 hodin.

 

Další vyzvednutí čipů bude možné v

 

pondělí 3.9. od 11,00 hodin.

 

Cipy se týkají pouze rodičů žáků od 2.tříd! Rodičů prvňáčků budou čipy předány během prvních 14 dnů.

Dále bude nutné domluvit se s vedoucí vychovatelkou na předání.

 

Neslibujeme, že systém bude od počátku bez "bolestí", ale vše nové tyto "bolesti" přináší. Ve spolupráci s vámi se budeme snažit, aby jich bylo co nejméně a systém fungoval bez problému k plné spokojenosti všech.

 

Připomínáme zálohu 100,- Kč / 1 čip, kterou je nutné předat při převzetí čipu. Zálohu bude při odevzdání čipu vrácena.

 

Děkuji a přeji hezký zbytek prázdnin.

 

Hana Maláčková (na základě informací A.Veselé)

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví