Hloubětínská 700

Informace školské rady - šk.rok 2018/2019

Vážení rodiče,

letos byla zvolena nová školská rada. K jejím úkolům patří mimo jiné

podávání podnětů vedení školy a zřizovateli. Jako zástupci rodičů, resp.

zákonných zástupců žáků budeme moc rádi, pokud nás oslovíte s konkrétními

podněty či nápady k chodu školy.

 

V ideálním případě bychom chtěli docílit toho, aby se podařilo najít v každé

 třídě jednoho či dva rodiče (zákonné zástupce žáků), kteří by fungovali

jako prostředníci mezi námi a všemi rodiči.  S nimi bychom se čas od času

sešli (předpoklad je dvakrát třikrát ročně) a probrali bychom jednotlivé

podněty či nápady osobně.

 

Pokud se chcete jakýmkoliv z těchto způsobů zapojit do chodu školy,

kontaktujte nás prosím na této e-mailové adrese rodicezshloubetin@seznam.cz.

 

 

 

 

 

Zdraví

 

 

 

 

Radek Novotný a Olga Rusnáková

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví