Hloubětínská 700

Informace školské rady - šk.rok 2018/2019

Vážení rodiče,

letos byla zvolena nová školská rada. K jejím úkolům patří mimo jiné

podávání podnětů vedení školy a zřizovateli. Jako zástupci rodičů, resp.

zákonných zástupců žáků budeme moc rádi, pokud nás oslovíte s konkrétními

podněty či nápady k chodu školy.

 

V ideálním případě bychom chtěli docílit toho, aby se podařilo najít v každé

 třídě jednoho či dva rodiče (zákonné zástupce žáků), kteří by fungovali

jako prostředníci mezi námi a všemi rodiči.  S nimi bychom se čas od času

sešli (předpoklad je dvakrát třikrát ročně) a probrali bychom jednotlivé

podněty či nápady osobně.

 

Pokud se chcete jakýmkoliv z těchto způsobů zapojit do chodu školy,

kontaktujte nás prosím na této e-mailové adrese rodicezshloubetin@seznam.cz.

 

 

 

 

 

Zdraví

 

 

 

 

Radek Novotný a Olga Rusnáková

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví