Hloubětínská 700

Informace pro rodiče a žáky 2. – 9. ročníků- šk.rok 2016/2017

Vážení rodiče, přesto, že žáci si odnesou rozvrh hodin většinou již první školní den, budou se podle něj učit od 5. září. Tyto stálé rozvrhy najdete na našich webových stránkách v kolonce Rozvrhy, nicméně proto, že rozvrhy nám na webové stránky ukládá externí pracovník, nemohu Vám zaručit jejich zveřejnění hned v prvních školních dnech.

V následující tabulce je uveden provizorní rozvrh pro 2. – 9.ročníky na následující dny:

2. – 5. ročníky

Čt        1.9.      8,00 – 8,45

Pá        2.9.      8,00 – 11,30    výuka pouze s třídními učiteli

Po        5.9.      8,00 – 11,40    výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Út        6.9.      8,00 – 11,40    výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

od St   7.9.                             výuka podle stálého rozvrhu

 

6. – 9. ročníky

Čt        1.9.      8,00 – 8,45

Pá        2.9.      8,00 – 12,00    výuka pouze s třídními učiteli

Po        5.9.      8,00 – 12,35    výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Út        6.9.      8,00 – 12,35    výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

od St   7.9.                             výuka podle stálého rozvrhu

 

Zároveň bych chtěla všechny rodiče (s výjimkou rodičů žáků 1.ročníků) pozvat na 1. třídní schůzky v tomto školním roce, které se budou konat ve středu 7. září 2016 od 17 hodin. Účast na třídních schůzkách doporučujeme všem rodičům s výjimkou 1. tříd. Na schůzky budete ještě upozorněni zaslanou sms.

Hezký zbytek prázdnin a klidný začátek nového školního roku.

 

Hana Maláčková, zást. řed. školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví